เกาะแก้วมัตโพน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เกาะแก้วมัตโพน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เกาะแก้วมัตโพน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  10.45
longitude :  99.25
รายละเอียด : 
การเดินทาง :  ทางเรือและสามารถเดินข้ามได้เวลาน้ำลง

จำนวนผู้เข้าชม :578