น้ำตกเขาชะเมา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกเขาชะเมา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกเขาชะเมา อุทยาน แห่งชาติเขาชะเมามีพื้นที่ครอบคลุมสองจังหวัด คือ ในเขตอำเภอแกลง จังหวัดระยอง และอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 52,300 ไร่ ภูมิประเทศทั่วไปเป็นภูเขาสลับซับซ้อน มียอดเขาแผนที่เป็นยอดเขาสูงสุด คือสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,028 เมตร พื้นที่ ผืนป่าเขาชะเมา-เขาวง จัดว่าเป็นผืนป่าที่ยังคงความสมบูรณ์ของระยอง เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำสำคัญหลายสาย
การเดินทาง :  น้ำตกเขาชะเมา (น้ำตกคลองน้ำใส) แยกจากถนนสุขุมวิทที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 274 เข้าไปประมาณ 17 กิโลเมตร ลักษณะน้ำตกเป็นธารน้ำใสรองรับน้ำตกขนาดใหญ่ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ประกอบด้วยน้ำตกที่สวยงาม 8 ชั้น ได้แก่ วังมัจฉา วังมรกต ผากล้วยไม้ น้ำตกหกสาย และผาสูง เป็น

จำนวนผู้เข้าชม :2968