สวนสุภัทราแลนด์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสุภัทราแลนด์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สวนสุภัทราแลนด์ สวนเกษตรขนาดใหญ่บนเนื้อที่กว่า 700 ไร่ แบ่งพื้นที่เป็นสวนยางพารา สวนส้ม ไร่องุ่น ไปบางส่วน ที่เหลือส่วนใหญ่ประมาณ 450 ไร่ ปลูกผลไม้เมืองร้อนรสชาดดีกว่า 20 ชนิด เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด มะม่วง พุทรา สละ มะเฟือง ขนุน มะพร้าว ลองกอง แก้วมังกร ลำไย ส้มโอ เป็นต้น มีการจัดแต่งพื้นได้สวยงาม เป็นสัดส่วน เนรมิตเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อย่างน่าสนใจ
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ที่ 70 ม.10 ต.หนองระลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

จำนวนผู้เข้าชม :2981