หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > เชียงดาว > ตลาดขายสินค้าบ้านห้วยลึก
ตลาดขายสินค้าบ้านห้วยลึก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดขายสินค้าบ้านห้วยลึก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 บ้านห้วยลึก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.48
longitude :  99.02
รายละเอียด :  ตลาดขายสินค้าริมทางบ้านห้วยลึก ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว มีพืชผัก ผลไม้ ดอกไม้ ทั้งจากชาวเขาและชาวเราในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึกมาขาย
การเดินทาง :  จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่-ฝาง ถึง กม. 95 ใช้เวลาเดินทางจากเชียงใหม่ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

จำนวนผู้เข้าชม :948