วัดใหญ่บ้านบ่อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดใหญ่บ้านบ่อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดใหญ่ หมู่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดใหญ่บ้านบ่อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบ่อ ริมคลองสุนัขหอน สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นศูนย์กลางของชุมชน ซึ่งมีหลักฐานทางด้านโบราณคดี เช่น พระอุโบสถ ใบเสมาคู่หินทราย พระวิหาร โรงเรียนฮั่นห้วนปริยัตติ พระมณฑป หอไตร
การเดินทาง :  โดยสารโดยรถยนต์ส่วนตัว จากจังหวัดสมุทรสาครถึงตำบลบ้านบ่อ ถนนพระราม 2 (ธนบุรี - ปากท่อ) โดยสารโดยรถเมล์ สายบ้านบ่อ - มหาชัย โดยสารโดยรถไฟ สายแม่กลอง ? บ้านแหลม

จำนวนผู้เข้าชม :595