ศาลพ่อขุนโขน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลพ่อขุนโขน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  งานประจำปีศาลพ่อคุณโขน จัดขึ้นในวันข้างขึ้น 12 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี
การเดินทาง :  โดยสารโดยรถยนต์ส่วนตัว จากจังหวัดสมุทรสาครถึงตำบลบ้านบ่อ ถนนพระราม 2 (ธนบุรี - ปากท่อ) โดยสารโดยรถเมล์ สายบ้านบ่อ - มหาชัย โดยสารโดยรถไฟ สายแม่กลอง ? บ้านแหลม

จำนวนผู้เข้าชม :642