นาเกลือ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  นาเกลือ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่7 หมู่8
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  การทำนาเกลือ ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักส่วนใหญ่ของชาวบ้านในตำบลบ้านบ่อ
การเดินทาง :  โดยสารโดยรถยนต์ส่วนตัว จากจังหวัดสมุทรสาครถึงตำบลบ้านบ่อ ถนนพระราม 2 (ธนบุรี - ปากท่อ) โดยสารโดยรถเมล์ สายบ้านบ่อ - มหาชัย โดยสารโดยรถไฟ สายแม่กลอง ? บ้านแหลม

จำนวนผู้เข้าชม :590