บ้านทำกังหันลม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านทำกังหันลม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่5
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านทำกังหันลม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านบ่อ เป็นสถานที่การทำสินค้า OTOP ของตำบลบ้านบ่อ
การเดินทาง :  โดยสารโดยรถยนต์ส่วนตัว จากจังหวัดสมุทรสาครถึงตำบลบ้านบ่อ ถนนพระราม 2 (ธนบุรี - ปากท่อ) โดยสารโดยรถเมล์ สายบ้านบ่อ - มหาชัย โดยสารโดยรถไฟ สายแม่กลอง ? บ้านแหลม

จำนวนผู้เข้าชม :603