สถานีตำรวจร้อยปี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สถานีตำรวจร้อยปี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่5
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานีตำรวจบ้านบ่อเก่าแก่มานานนับร้อยปี แต่ปัจจุบันได้ยกเลิกและย้ายไปเป็นสภต.บางโทรัด ถนนพระรามที่ 2
การเดินทาง :  โดยสารโดยรถยนต์ส่วนตัว จากจังหวัดสมุทรสาครถึงตำบลบ้านบ่อ ถนนพระราม 2 (ธนบุรี - ปากท่อ) โดยสารโดยรถเมล์ สายบ้านบ่อ - มหาชัย โดยสารโดยรถไฟ สายแม่กลอง ? บ้านแหลม

จำนวนผู้เข้าชม :373