ป่าชายเลน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าชายเลน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่8 หมู่9
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ป่าชายเลน ตั้งอยู่หมู่ที่8 และหมู่ที่9 ตำบลบ้านบ่อ เป็นแหล่งอาชีพของชาวบ้านในบ้านบ่อ อีกอย่างหนึ่ง
การเดินทาง :  โดยสารโดยรถยนต์ส่วนตัว จากจังหวัดสมุทรสาครถึงตำบลบ้านบ่อ ถนนพระราม 2 (ธนบุรี - ปากท่อ) โดยสารโดยรถเมล์ สายบ้านบ่อ - มหาชัย โดยสารโดยรถไฟ สายแม่กลอง ? บ้านแหลม

จำนวนผู้เข้าชม :580