วัดห้วยพลู

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดห้วยพลู
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดห้วยพลู จดทะเบียนเป็นวัดไ้ด้หลังการก่อตั้งกรุงเทพฯ มีอายุประมาณ 300 ปี มีศิลปะแบบไทยผสมจีน วัดห้วยพลูเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งยังคงปรากฏหลักฐานที่สำคัญหลายอย่าง ได้แก่ อุโบสถ วิหารและมณฑปภายในวิหารนั้น ประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าลิไลย์ กว้าง 1.5 ศอก สูง 3 ศอก และรูปปั้นพระอีก 3 องค์ ได้แก่ หลวงปู่ขำ หลวงกลิ่น หลวงปู่ต๊อก ทั้ง 3 องค์เป็นอดีตเจ้าอาวาสของวัดห้วยพลูที่ชาวตำบลห้วยพลูให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมาก
การเดินทาง :  การเดินทาง จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสายเพชรเกษม หรือ สายใหม่ เพื่อมา จ.นครปฐม จะพบสี่แยกไฟแดงท่าน่า ให้เลี้ยวเลี้ยวขวามาทางตลาดท่านา จากนั้นจะพบแยกสี่แยกไฟแดงให้เลี้ยวซ้ายแล้วขับตามทางหลวงหมายเลข 3233 และจะพบแยกตลาดห้วยพลู อยู่ด้านขวามือ ส่วนวัดห้วยพลูจะติดกับตลาดห้วยพลู

จำนวนผู้เข้าชม :451