วัดภูเขาทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดภูเขาทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  158 ม3 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ. พัทลุง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดภูเขาทองสร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๒ วัดภูเขาทอง เจริญรุ่งเรื่องถาวรวัตถุเสนาสนะได้รับการดูแลรักษาโดย พ่อท่านคล้อย อโนโม
การเดินทาง :  เข้ามาทางอำเภอควนขนุน ใช้เส้นทางถนนสายควนขนุน-ทะเลน้อย

จำนวนผู้เข้าชม :289