หน้าแรก > ภาคใต้ > พัทลุง > เมืองพัทลุง > อุทยานนกน้ำทะเลน้อย
อุทยานนกน้ำทะเลน้อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อุทยานนกน้ำทะเลน้อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตำบลพนางตุงและตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.79
longitude :  100.12
รายละเอียด :  ทะเลน้อย เป็นทะเลสาบน้ำจืด มีพื้นที่ประมาณ ๓๐ ตารางกิโลเมตร มีคลองนางเรียมยาว ๒ กิโลเมตรเชื่อมระหว่างทะเลน้อยกับทะเลสาบสงขลา เป็นแหล่งน้ำที่มีปลาน้ำจืดชุกชุมหลายชนิด อาชีพหลักของชาวทะเลน้อยในปัจจุบัน คือ ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากกระจูด หมวก พัด กระเป๋า รองเท้า แฟ้มเอกสาร ชาวทะเลน้อยสานเสื่อชำนาญมากมีลวดลายสีสันงดงามสามารถส่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปขายยังจังหวัดใกล้เคียง ทำรายได้ปีละประมาณ ๖๐ ล้านบาท
การเดินทาง :  จากตัวเมืองพัทลุงใช้เส้นทางหลวงสาย 4048 ผ่านอำเภอควนขนุน ไปสุดทางที่ทะเลน้อย เป็นระยะทางประมาณ 32 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :540