เขาอกทะลุ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาอกทะลุ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.62
longitude :  100.09
รายละเอียด :  เขาอกทะลุ เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงอยู่ทางตะวันออกของสถานีรถไฟพัทลุงลักษณะเป็นเขาสูงโดดเด่นเห็นได้ชัดจากตัวเมืองจุดเด่นของเขาลูกนี้คือบริเวณเกือบตอนปลายของยอดเขา มีโพรงถ้ำความสูงรวมประมาณ ๒๕๐ เมตร
การเดินทาง :  จากวัดคูหาสวรรค์ไปตามทางหลวงหมายเลข 4047 จะพบเขาอกทะลุ

จำนวนผู้เข้าชม :577