เกาะสี่ เกาะห้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เกาะสี่ เกาะห้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ในทะเลสาบสงขลาตอนใน ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.40
longitude :  100.36
รายละเอียด :  เกาะสี่ เกาะห้า เป็นหมู่เกาะหินปูน สาเหตุที่เรียกว่า "เกาะสี่เกาะห้า" เนื่องจากเมื่อมองจากทิศใต้และทิศเหนือจะเห็นเป็นเกาะสี่เกาะ แต่ถ้ามองจากทิศตะวันตกจะเห็นเป็นเกาะห้าเกาะ จึงเรียกว่า เกาะสี่เกาะห้า หมู่เกาะสี่เกาะห้า ประกอบด้วยเกาะเล็กเกาะใหญ่มากมาย ซึ่งเป็นดินแดนประวัติศาสตร์ ธรรมชาติสมบูรณ์ บริเวณทะเลสาบพัทลุง-สงขลา-นครศรีธรรมราช เป็นที่ก่อกำเนิดชุมชน อารยธรรม ศิลปวัฒนธรรมนับพันปี และสืบเนื่องมาเป็นวิถีชีวิตปัจจุบัน
การเดินทาง :  การเดินทางสามารถเดินทางได้จากท่าเรือตำบลลำปำ หรือท่าเรืออำเภอปากพะยูน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้าชม :498