หน้าแรก > ภาคกลาง > สระบุรี > แก่งคอย > พระมหาธาตุเจดีย์ศรีป่าสัก
พระมหาธาตุเจดีย์ศรีป่าสัก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระมหาธาตุเจดีย์ศรีป่าสัก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.59
longitude :  101.01
รายละเอียด :  พระมหาธาตุเจดีย์ศรีป่าสัก เป็นความงดงามของสถาปัตยกรรมและฝีมือของช่างศิลป์ที่สะท้อนผ่านลวดลายอันวิจิตรงดงาม ซึ่งภายในพระมหาเจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำทั้งสื่ทิศและรอยพระพุทธบาทจำลอง พร้อมภาพจิตรกรรมพุทธประวัติอันงดงามที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาได้อย่างครบถ้วน
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ ใช้เส้นทางหลวง หมายเลข 2 (มิตรภาพ) จากจังหวัดสระบุรีมาถึงอำเภอแก่งคอย ใช้เวลาประมาณ 15 นาที และเข้าเขตเทศบาลเมืองแก่งคอย

จำนวนผู้เข้าชม :481