วัดวัง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดวัง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.62
longitude :  100.15
รายละเอียด :  วัดวัง เป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุงสร้างโดยพระยาพัทลุง(ทองขาว)สมัยรัชกาลที่ ๓ และเคยเป็นสถานที่ทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาในสมัยรัตนโกสินทร์ ภายในพระอุโบสถมีภาพเขียน ฝาผนังเขียนด้วยสีฝุ่น เกี่ยวกับพุทธประวัติและเทพ พระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น สมัยเดียวกับในระเบียงคด โดยรอบมีพุทธรูปปูนปั้น จำนวน ๑๐๘ องค์
การเดินทาง :  ห่างจากเมืองพัทลุงไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๔๗ ระยะทาง ๕กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :502