หลวงพ่อใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หลวงพ่อใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดบ้านม่วง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.60
longitude :  100.99
รายละเอียด :  เป็นวัดที่อยู่ไม่ไกลจากชุมชน ทางไปมาสะดวกตามบันทึกในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 เมืองสระบุรี เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดบ้านม่วงได้ประสบภัยสงครามนั้นด้วย และเป็นที่ตั้งกองบัญชาการทหารไทย นับแต่นั้นมาวัดขาดการทำนุบำรุง กลายสภาพเป็นวัดร้างไปชั่วระยะหนึ่ง เมื่อสงครามโลกสงบลงก็ได้มีการบูรณะ ปฏิสังขรณ์ขึ้น และเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่ พระเถราจารย์ผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นที่เคารพของประชาชนทั่วไป
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ ใช้เส้นทางหลวง หมายเลข 2 (มิตรภาพ) จากจังหวัดสระบุรีมาถึงอำเภอแก่งคอย ใช้เวลาประมาณ 15 นาที และเข้าเขตเทศบาลเมืองแก่งคอย

จำนวนผู้เข้าชม :392