หน้าแรก > ภาคกลาง > สระบุรี > แก่งคอย > วิหารหลวงปู่พรหม
วิหารหลวงปู่พรหม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วิหารหลวงปู่พรหม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บริเวณเชิงสะพานอดิเรกสาร อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.59
longitude :  101.00
รายละเอียด :  เป็นศาลที่มีมาก่อนสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานอดิเรกสาร เป็นสถานที่เคารพสักการะบูชา ของชาวอำเภอแก่งคอยทั้งในอดีตจึงถึงปัจจุบัน
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ ใช้เส้นทางหลวง หมายเลข 2 (มิตรภาพ) จากจังหวัดสระบุรีมาถึงอำเภอแก่งคอย ใช้เวลาประมาณ 15 นาที และเข้าเขตเทศบาลเมืองแก่งคอย

จำนวนผู้เข้าชม :399