วัดคูหาสวรรค์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดคูหาสวรรค์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.62
longitude :  100.08
รายละเอียด :  วัดคูหาสวรรค์ เป็นวัดที่สร้างสมัยอยุธยา และต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัดพัทลุงภายในวัดนี้มีถ้ำพระพุทธรูปปางไสยาสน์ องค์ใหญ่และพระพุทธรูปนั่งประดิษฐานอยู่ตามผนังถ้ำ
การเดินทาง :  วัดคูหาสวรรค์ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาคูหาสวรรค์ ในตัวเมืองพัทลุง ห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุงไปทางทิศตะวันออก ตามถนนลาดยางสายช่วยทุกราษฎร์ - คูหาสวรรค์ ประมาณ ๑ กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :497