หน้าแรก > ภาคกลาง > สระบุรี > แก่งคอย > ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า
ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.59
longitude :  101.01
รายละเอียด :  เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นใน สมัยราชการที่ 5 โดยชาวจีน แผ่นดินใหญ่ที่มาตั้งถิ่นฐาน ได้นำผลธูปและใบเซียมซี มาจากเมืองจีนนำมาจัดสร้างเป็นศาลเจ้า เพื่อใช้เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิดใจของชาวจีน เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของเมืองแ่ก่งคอย
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ ใช้เส้นทางหลวง หมายเลข 2 (มิตรภาพ) จากจังหวัดสระบุรีมาถึงอำเภอแก่งคอย ใช้เวลาประมาณ 15 นาที และเข้าเขตเทศบาลเมืองแก่งคอย

จำนวนผู้เข้าชม :487