หน้าแรก > ภาคกลาง > สระบุรี > แก่งคอย > งานประจำปีเมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก
งานประจำปีเมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  งานประจำปีเมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำป่าสัก วัดแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.59
longitude :  101.01
รายละเอียด :  เป็นการจัดงานเพื่อรำลึกถึงผู้ประสบภัยทางอากาศในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ที่ชาวเมืองแ่กงคอยถูกทิ้งระเบิดเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2488 จนทำให้สถานที่ราชการ ตลาด วัดวาอารามในแก่งคอยเสียหายยับเยิน ทำให้ประชาชนชาวแก่งคอยและชาวญี่ปุ่นเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก จึงได้ทำอัฐิของผู้เสียชีวิตบรรจุไว้ที่อนุสาวรีย์ในบริเวณวัดแ่ก่งคอย ทางเทศบาลเมืองแก่งคอยจึงได้จัดงานขึ้นในวันที่ 2-4 เมษายนของทุกปี
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ ใช้เส้นทางหลวง หมายเลข 2 (มิตรภาพ) จากจังหวัดสระบุรีมาถึงอำเภอแก่งคอย ใช้เวลาประมาณ 15 นาที และเข้าเขตเทศบาลเมืองแก่งคอย

จำนวนผู้เข้าชม :487