หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ฉะเชิงเทรา > เมืองฉะเชิงเทรา > พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  อำเภอบางคล้า
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ในสมัยกรุงศรีอยุธยาพม่าได้โอบล้อมเมืองไว้ ก่อนเสียกรุงพระเจ้าตากสินได้ตีฝ่าวงล้อมของพม่ามาจนถึงบริเวณปากน้ำโจ้โล้ หลังจากชนะพม่าพระเจ้าตากสินได้สั่งให้สร้างพระเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์ในการสู้รบกับพม่า ต่อมาบริเวณดังกล่าวถูกกระแสน้ำกัดเซาะ กระทั่งในปี พ.ศ.2491 ได้ก่อสร้างขึ้นใหม่ จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวมาสักการะเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสามารถนั่งพักผ่อนชมพูมิทัศน์บริเวณริมน้ำ ซึ่งสามารถมองเห็นเกาะลัดอยู่ฝั่งตรงข้ามได้
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :620