ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  อำเภอบ้านโพธิ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นศูนย์รวมสามวัฒนธรรมที่สืบเนื่องกันมาของชาวไทยจีน ไทยพุทธ และไทยมุสลิม ซึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีไว้ได้จวบจนถึงปัจจุบัน แสดงถึงการอยู่ร่วมกันของสามวัฒนธรรมอย่างกลมกลืนและมีแต่ความสันติสุข ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี มากไปด้วยความเป็นมิตร รอยยิ้มและน้ำใจของประชาชนในชุมชนที่หยิบยื่นให้นักท่องเที่ยวทุกคน ร่วมสัมผัสวิถีชีวิตและเก็บเกี่ยวความประทับใจไม่รู้ลืม
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :571