หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ฉะเชิงเทรา > เมืองฉะเชิงเทรา > วัดอุภัยภาติการาม (วัดซำปอกง)
วัดอุภัยภาติการาม (วัดซำปอกง)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดอุภัยภาติการาม (วัดซำปอกง)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่บนถนนศุภกิจ ใกล้กับบริเวณตลาดบ้านใหม่ เดิมเป็นวัดจีนแต่ปัจจุบันแปรสภาพเป็นวัดญวนในลัทธิมหายาน ภายในวัดมีวิหารลักษณะเหมือนศาลเจ้า เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต (พระไตรรัตนนายก) หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “เจ้าพ่อซำปอกง” ในประเทศไทยมีเพียง 3 องค์เท่านั้น คือ ประดิษฐานอยู่ที่วัดกัลยาณมิตร ฝั่งธนบุรี วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา และวัดอุภัยภาติการาม จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งทุกวันเสาร์-อาทิตย์ จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมานมัสการเป็นจำนวนมาก
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :620