หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ฉะเชิงเทรา > เมืองฉะเชิงเทรา > วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)
วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ถนนศุภกิจ ต.บ้านใหม่ ห่างจากศาลากลางจังหวัด 4 กิโลเมตร เป็นวัดจีนพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ที่ขยายมาจากวัดเล่งเน่ยยี่ในกรุงเทพฯ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ.2449 สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ รูปปั้นขนาดใหญ่ของจตุโลกบาล และเทวรูปจีน อ้วยโห้ ซึ่งแต่งกายชุดนักรบ นอกจากนี้มีวิหารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เช่น วิหารบูรพาจารย์ วิหารเจ้าแม่กวนอิม วิหารว่องอ้วนตี่ วิหารตี่ซังอ๋อง และสระนทีสวรรค์ เป็นต้น
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :613