หมู่บ้านน้ำตาลสด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านน้ำตาลสด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  อำเภอบางคล้า
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ที่บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 11 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า เป็นแหล่งผลิตน้ำตาลสดพร้อมดื่มแห่งเดียวในภาคตะวันออก ชมขั้นตอนการผลิตน้ำตาลสดจากต้นตาลโตนด และสัมผัสวิถีชีวิตของเกษตรกรที่ผลิตน้ำตาลสด เลือกซื้อสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นของฝากกลับบ้าน อาทิ น้ำตาลสดพร้อมดื่ม น้ำตาลปึก หมวกกุ้ยเล้ย งวงตาลตัวผู้ ที่ชาวบ้านเชื่อว่ารักษา โรคเบาหวานได้
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :632