วัดหงษ์ทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหงษ์ทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  อำเภอบางปะกง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อยู่ที่ ต.สองคลอง อ.บางปะกง มีทัศนียภาพที่สวยงาม ถูกห้อมล้อมด้วยผืนน้ำทะเล มีพระธาตุคงคามหาเจดีย์ฯ บรรจุพระธาตุพระอรหันต์ในทะเลเป็นแห่งแรกของโลก เป็นที่กราบไหว้บูชารำลึกถึงพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลาย เป็นการสืบสานอายุพระพุทธศาสนาให้ครบ 5,000 ปี วัดหงษ์ทองจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :582