หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ฉะเชิงเทรา > เมืองฉะเชิงเทรา > ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  อำเภอสนามชัยเขต
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ที่ ต.เขาหินซ้อน ริมทางหลวงหมายเลข304 กม.ที่ 51-52 มีเนื้อที่ 1,929 ไร่ เป็นศูนย์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี2547 ซึ่งในการประกวดครั้งที่ผ่านมาศูนย์ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แสดงให้เห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่มีการพัฒนาและจัดระบบการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอบถามเพิ่มเติมได้ในเวลาราชการ โทร.0-3859-9105-6
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :620