มูลนิธิวนเกษตรเพื่อสังคม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  มูลนิธิวนเกษตรเพื่อสังคม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง : 
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หรือ“บ้านศานติธรรม”ใช้ทางหลวงหมายเลข3245 เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3259 ประมาณ 3 กิโลเมตร ภายในอาณาบริเวณเกือบ 10 ไร่ มีพันธุ์ไม้ต่างๆเป็นสมุนไพรรักษาโรคต่างๆ ภายในมีบ้านไม้แบบไทย มุงด้วยกระเบื้องว่าว ชั้นบนใช้เก็บและแสดงเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน วัตถุโบราณ ของใช้รุ่นเก่าต่างๆ ด้านหลังบ้านมียุ้งข้าวจำลองและอุปกรณ์นวดข้าว สีข้าว อีกด้านของบริเวณจัดไว้เป็นที่ตั้งค่ายพักแรมสำหรับเยาวชน สอบถามเพิ่มเติมโทร.038-597715,038-597441
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :623