สวนสาธารณะบ้านหนองแสนไชย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสาธารณะบ้านหนองแสนไชย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองแสนไชย หมู่ 10
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :416