หน้าแรก > ภาคใต้ > พัทลุง > เมืองพัทลุง > พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.62
longitude :  100.07
รายละเอียด :  พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือที่เรียกกันว่า?พระสี่มุมเมือง?เป็นพระพุทธรูปประจำภาคใต้และปูชนียวัตถุคู่เมืองของพัทลุงประดิษฐานอยู่ภายในศาลาจัตุรมุขบริเวณด้านหน้าระหว่างศาลากลาง จังหวัดพัทลุงติดกับศาลจังหวัดพัทลุงเป็นพระพุทธรูปหล่อสัมฤทธิ์ปางสมาธิที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน (รัชกาลที่ ๙) โปรดเกล้าพระราชทานไว้ที่จังหวัดพัทลุง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๑
การเดินทาง :  จากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงหมายเลข 4 ถึงชุมพร ให้เข้าทางหลวงหมายเลข 41 จนถึงจังหวัดพัทลุง ระยะทาง 840 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :505