หน้าแรก > ภาคใต้ > พัทลุง > เมืองพัทลุง > ศูนย์วัฒนธรรมบ้านตะโหมด
ศูนย์วัฒนธรรมบ้านตะโหมด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์วัฒนธรรมบ้านตะโหมด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ณ โรงเรียนประชาบำรุง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.34
longitude :  100.12
รายละเอียด :  ศูนย์วัฒนธรรมบ้านตะโหมด เป็นศูนย์รวบรวมวัฒนธรรมท้องถิ่นวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชนบ้านตะโหมด นับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่คนรุ่นหลังจะได้สืบทอดความเป็นมาของชุมชนตะโหมด
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนประชาบำรุง จากวัดตะโหมดไปศูนย์วัฒนธรรม ระยะทาง ๑ กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :555