วัดเขียนบางแก้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเขียนบางแก้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตำบลจองถนน อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.50
longitude :  100.22
รายละเอียด :  วัดเขียนบางแก้ว เป็นวัดเก่าแก่ที่มีพระธาตุบางแก้ว ซึ่งสร้างแบบเดียวกับพระมหาธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชแต่มีขนาดเล็ก เป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของ จังหวัดพัทลุง เชื่อกันว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น สันนิษฐานว่าพื้นที่บริเวณวัดนี้เป็นที่ตั้งของเมืองพัทลุงมาก่อนเพราะได้พบซากปรักหักพังของศิลาแลงและพระพุทธรูปมากมาย
การเดินทาง :  เส้นทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๑ เลยที่ว่าการอำเภอเขาชัยสน ระยะทาง ๗ กิโลเมตร วัดเขียนตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลา

จำนวนผู้เข้าชม :562