หน้าแรก > ภาคใต้ > พัทลุง > เมืองพัทลุง > วังเจ้าเมืองพัทลุง หรือวังเก่า - วังใหม่
วังเจ้าเมืองพัทลุง หรือวังเก่า - วังใหม่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วังเจ้าเมืองพัทลุง หรือวังเก่า - วังใหม่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.63
longitude :  100.15
รายละเอียด :  วังเจ้าเมืองพัทลุง หรือวังเก่า - วังใหม่ เป็นเรือนไทย สร้างด้วยไม้ทรงไทย มีลักษณะยกพื้นสูง เดิมเป็นจวนของเจ้าเมืองพัทลุง สร้างในสมัยพระยาพัทลุง(น้อย จันทรโรจนวงษ์) เป็นผู้ว่าราชการ ส่วนใหม่สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๒ โดยพระยาอภัยบริรักษ์ จักราวิชิตพิพิธภักดี (เนตร จันทรโรจนวงษ์) บุตรชายของพระยาพัทลุง ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุง ปัจจุบันทายาทตระกูลจันทรโรจนวงษ์ได้มอบวังนี้ให้เป็นสมบัติของชาติ และกรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถานแห่งชาติเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖
การเดินทาง :  เดินทางจากศาลากลางจังหวัดพัทลุงไปทางทิศตะวันออกตามถนนราเมศวร์-อภัยอภิรักษ์ ประมาณ 7 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :495