หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > ฝาง > ศาลเจ้าแม่กวนอิม
ศาลเจ้าแม่กวนอิม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าแม่กวนอิม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านยาง หมู่ที่ 12 ติดกับโรงงานหลวง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ชาวบ้านยาง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าพระราชทานที่ดินสำหรับสร้างวัดพุทธศาสนาขึ้น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2524
การเดินทาง :  "_"

จำนวนผู้เข้าชม :183