หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > ฝาง > โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง
โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  บ้านยาง หมู่ที่ 12 ใกล้กับ ศาลเจ้าแม่กวนอิม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  โรงไฟฟ้าบ้านยาง เกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินที่บ้านยาง และทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำที่หมู่บ้านยาง ซึ่งมีลำธารที่มีน้ำไหลอยู่ตลอดปีว่า “หากมีน้ำสมบูรณ์อยู่ตลอดปีเช่นนี้ ก็อาจจะนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าได้” พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับแนวคิดด้านการจัดการน้ำ ให้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้าที่นี่ และทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการนำพลังงานน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อการใช้พลังงานในโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง)
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :830