วัดลาดสิงห์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดลาดสิงห์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.72
longitude :  100.07
รายละเอียด :  วัดลาดสิงห์ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2009 อยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมระยะเวลาที่นับจากปีที่ตั้งวัดแล้ว เป็นเวลา 538 ปี ปัจจุบันวัดลาดสิงห์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี มีชาวสุพรรณบุรีและประชาชนทั่วไปจำนวนมาก เดินทางมากราบนมัสการหลวงพ่อดำ และถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระสุพรรณกัลยา ที่วัดลาดสิงห์อย่างไม่ขาดสาย
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากอำเภอสามชุก และพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ ประมาณด้านละ 7 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :129