วัดหนองตูม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหนองตูม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 2 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :396