เขาเจ็ดยอด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาเจ็ดยอด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1,5,9,11,13 ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.32
longitude :  99.94
รายละเอียด :  อยู่บนเทือกเขาบรรทัดที่วางตัวทอดยาวในแนวเหนือใต้จากนครศรีธรรมราชถึงสงขลา สันปันน้ำเป็นเส้นแบ่งจังหวัดระหว่างตรังกับพัทลุง ปกคลุมด้วยผืนป่าฝนเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นที่รู้จักของนักเดินป่าและนักท่องเที่ยวทั่วไป มีเส้นทางเดินป่าสวยๆ หลายเส้นทางโดยเฉพาะเส้นทางเดินป่าขึ้นเขาเจ็ดยอดนับเป็นเส้นทางยอดนิยมของพัทลุง สภาพอากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณภูมิเฉลี่ย 8 - 15 องศา บริเวณโดยรอบถูกปกคลุมด้วยต้นไม้แคระสลับกันกับดงบัวแฉก ทุ่งกระจูดและทุ่งหญ้ากว้าง
การเดินทาง :  การเดินทางจากตัวเมืองพัทลุงเพื่อขึ้นเขาเจ็ดยอด ออกจากตัวเมืองประมาณ 40 กม. ไปอำเภอกงหรา จุดเริ่มเดินจะขึ้นทางน้ำตกไพรวัลย์น้ำตกใหญ่ของเมืองลุง แล้วเดินป่าทวนน้ำไปตามคลองบ้านพูดมุ่งตะวันตก

จำนวนผู้เข้าชม :419