วัดสันต้นเปา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสันต้นเปา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 บ้านสันต้นเปา ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดสันต้นเปา เป็นวัดเก่าแก่ในตำบลสันป่าเปา
การเดินทาง :  หมู่ที่ 1 บ้านสันต้นเปา ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนผู้เข้าชม :842