บ้านป่าหมาก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านป่าหมาก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  032689299
latitude :  12.27
longitude :  99.78
รายละเอียด :  เป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีต้นไม้ ภูเขา เหว หน้าผา และลำธารธรรมชาติ ตลอดการเดินทางทั้งสองข้างทาง และเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวบ้านที่เป็นชุมชนกะเหรี่ยง เผ่าปากะฌอ ที่มีชีวิตเรียบง่าย และยังสามารถมอบสิ่งของบริจาคให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านป่าหมากที่ขาดแคลนสิ่งของอุปโภคบริโภค เนื่องจากอยู่ในที่ห่างไกล และไกลจากความเจริญ
การเดินทาง :  ระยะเวลาการเดินทางจากถนนเพชรเกษม - บ้านป่าหมาก ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง เนื่องจากสภาพเส้นทางไม่สะดวกสบายนัก และต้องใช้รถยนต์ 4WD หรือรถยนต์ที่เหมาะแก่การขับลุยต่างๆ

จำนวนผู้เข้าชม :731