การเคี่ยวตาล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  การเคี่ยวตาล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ต.ถ้ำรงค์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  การนำน้ำตาลใสที่ได้มาเทลงกระทะที่เตรียมไว้บนเตา 1 กระทะใช้เวลาเคี่ยวประมาณ 1 ชั่วโมง จะได้น้ำตาลที่หวาน หอม อร่อย
การเดินทาง :  ติดต่อสอบถาม ข้อมูล อบต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 032-491467

จำนวนผู้เข้าชม :344