หน้าแรก > ภาคกลาง > เพชรบุรี > บ้านลาด > การทำผลิตภัณฑ์จากเม็ดตาล
การทำผลิตภัณฑ์จากเม็ดตาล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  การทำผลิตภัณฑ์จากเม็ดตาล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 บ้านม่วงงาม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  การนำลูกตาลที่ไม่ใช้ประโยชน์ แล้วก็สามารถนำมาดัดแปลงให้เป็นของที่มีคุณค่า มีราคาและสร้างอาชีพให้กับชุมชนได้
การเดินทาง :  ติดต่อสอบถามข้อมูล อบต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 032-491467

จำนวนผู้เข้าชม :323