ต้นตาลประดิษฐ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ต้นตาลประดิษฐ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง : 
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นการประดิษฐ์ต้นตาลย่อส่วนจากต้นตาลของจริงและต้นตาลยังเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดเพชรบุรี
การเดินทาง :  ติดต่อสอบภามข้อมูล อบต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 032-491467

จำนวนผู้เข้าชม :429