หน้าแรก > ภาคใต้ > พังงา > เมืองพังงา > วัดราษฎร์อุปถัมภ์ (วัดบางเหรียง)
วัดราษฎร์อุปถัมภ์ (วัดบางเหรียง)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดราษฎร์อุปถัมภ์ (วัดบางเหรียง)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  อำเภอทับปุด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.59
longitude :  98.66
รายละเอียด :  ตั้งอยู่บนเขาล้าน เจดีย์เป็นรูประฆังคว่ำ โดยมีพระพุทธรูปล้อมรอบฐานโดยรอบ เป็นวัดที่มีภูเขาล้อมรอบสมบูรณ์ด้วยต้นไม้ใหญ่ ในวัดมีถาวรวัตถุทางธรรมที่สำคัญ คือ พระธาตุเจดีย์เทพนิมิต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานนามว่า "พระมหาธาตุ เจดีย์พุทธธรรมบันลือ" ในวัดยังมีเจ้าแม่กวนอิม และพระพุทธอัฐิมงคลชัยนาคปรก สร้างไว้เพื่อปกป้องชาวใต้ให้พ้นจากภัยอันตรายทางธรรมชาติ
การเดินทาง :  อยู่ตำบลบางเหรียง ห่างจากที่ว่าการอำเภอทับปุด ถนนเพชรเกษม 11 กม. เป็นวัดที่มีภูเขาล้อมรอบสมบูรณ์ด้วยต้นไม้ใหญ่

จำนวนผู้เข้าชม :445