ภูตาจอ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูตาจอ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  อำเภอกะปง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.76
longitude :  98.44
รายละเอียด :  ทะเลหมอกภูตาจอ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สามารถสัมผัสความหนาวเย็นได้ตลอดทั้งปี การเดินทางควรจะเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้น เนื่องจากช่วงสุดท้ายก่อนจะถึงยอดภูทางชันค่อนข้างจะยาว
การเดินทาง :  เริ่มจาก อบต.เหล ไปตามถนนลาดยาง ผ่านหมู่บ้าน ช้างเชื่อ หมู่บ้านนกฮูก ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ถึงทางแยกเพื่อเข้าสู่พื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า โตนปริวรรต จากปากทางประมาณ 6 กม. ก็จะถึง หน่วยรักษาพันธ์สัตว์ป่าไปอีกประมาณ 7 กม. ก็จะถึงทะเลหมอกภูตาจอ

จำนวนผู้เข้าชม :414