วัดป่าแป๋

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าแป๋
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดทางพุทธศาสนาที่สวยงาม และมีจุดชมวิวเพื่อให้มองเห็นทัศนียภาพที่เป็นธรรมชาติของตำบลป่าแป๋
การเดินทาง :  โดยรถยนต์ ระยะทางห่างจากตัวอำเภอประมาณ 39 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :477