วัดพระธาตุนางขาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุนางขาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ ๑ ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนชาวตำบลสุมเส้า และใกล้เคียงให้ความเคารพ สักการะบูชา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน เป็นโบราณวัตถุเก่าแก่ ที่มีมาช้านาน
การเดินทาง :  ติดถนน นาข่า - สุมเส้า

จำนวนผู้เข้าชม :334