หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > ดอยสะเก็ด > ป่าต้นน้ำห้วยต้นยาง
ป่าต้นน้ำห้วยต้นยาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าต้นน้ำห้วยต้นยาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สภาพป่ามีภูเขาล้อมรอบ มีพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ และมีโบราณสถานสองแห่งมีชื่อที่ผู้เฒ่าผู้แก่เรียกว่า ?สันวัดห่าง? ซึ่งปัจจุบันยังมีอิฐขนาด 8 x 2 นิ้ว และร่องรอยเป็นฐานคล้ายฐานพระอุโบสถ ซึ่งมีหน้าผาและถ้ำมีประวัติที่ไม่ชัดเจน ปัจจุบันชาวบ้านทุ่งยาวได้ช่วยกันปลูกฝังจิตสำนึกให้กับประชาชนในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาป่าต้นน้ำห้วยต้นยางเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านระบบนิเวศน์ป่าไม้และ การสร้างฝายชะลอน้ำ(ฝายแม้ว)
การเดินทาง :  เดินทางจากตำบลเชิงดอยตามเส้นทางสายคลองชลประทานผ่านบ้านกิ่วแล และบ้านทุ่งยาว รวมระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร หรือโทรสอบถามได้ที่ 053-291106 และ 081-8840350

จำนวนผู้เข้าชม :860